Kezdeti, periférikus jellegét gyorsan kinőve, mára egyértelműen a digitalizáció vált a minket körülvevő változás központi mozgatóerejévé. Kutatások ezrei próbálnak minél pontosabb térképet adni a változások egyes iparági és területi megoszlásairól, tanácsadók serege segédkezik a nagyvállalatok körül, hogy azok minél flottabbul alkalmazkodjanak a gyakran diszruptív környezeti hatásokhoz. / Having quickly grown out of its initial, periferial character, digitisation has evidently become the central engine of the change we see around ourselves. Thousands of studies try to chart its regional and industry-based allocation and an army of advisors court around MNCs in order to help them smoothly accomodate to the often disruptive environmental effects.  

De mi a helyzet velünk, emberekkel? / But what is to happen to us, humans? Lelki viszonyunk a technológia fejlődésével kettős - hol félelmetesnek tűnik emberi képességeinken túli jellege miatt, hol pedig az instant megváltást reméljük tőle. Reálisan nézve azonban nem ezek a végletek a legesélyesebb szcenáriók. / The psychological relationship we have with the development of technology is ambivalent in nature – sometimes it seems scary just for being beyond our human capabilities and sometimes we hope it brings an instantenous redemption. Looking at it through a realistic lens shows that these are not the most likely scenarios.

Technológiai és biológiai, ipari és pénzügyi paradigmaváltások zajlanak le körülöttünk, gyökeresen átalakulóban vannak kommunikációs és kapcsolattartási szokásaink és rendszereink. Rohanunk az események után, dokumentálni és elemezni próbáljuk a történéseket - de vajon mi történik mindeközben velünk? Milyen hatással lesz mindez ránk, az életünkre, életminőségünkre? Jobbá teszi-e életünket a digitális forradalom vagy lerombolja az évezredek alatt felépített civilizációs értékeinket? És hogyan vetül ki mindez a következő generációkra? / Paradigm shifts evolve around us in the fields of technology, biology, industry and finance and our communications and general social habits and systems are turning around. We chase events trying to document and analyze change - but what is happening to us in the meanwhile? What effect does this all have on our lives and the quality of living it? Does the digital revolution embetter our lives or does it simply destroy our thousand years worth of civilisational values? And how does this extrapolate to the upcoming generations?

A történések azt mutatják, hogy indokolt az, amit legtalálóbban “digitális optimizmusként” fogalmazhatunk meg - a digitális technológiák használata kitágítja perspektíváinkat, sőt, akár új horizontokat is megnyit számunkra. Jelen idejű kérdés ez, hiszen a “MOST"-ban összehasonlíthatatlanul több lehetőséggel rendelkezik az, akinek az életében aktív szerepet játszik a digitális technológia … és ez nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is egyre fontosabb tényezővé válik, hiszen egy közösség - egy ország - perspektívája a személyes látókörök összességéből adódik össze. / It seems that as events unfold, we are rightful to feel what could best be described as „digital optimism” – the proper utilisation of digital technologies expands our perspectives or could even open up new horizons. This is a question in present tense since those in whose lives digital technology plays an active role possess uncomparably more options. This is becoming a factor of ever growing importance since the perspective of a community, a country is constituted of the total of its personal horizons.

Sok-sok fel nem tett kérdés, gondolat, feltételezés veszi körbe ezt a területet. Mi hiszünk abban, hogy digitalizáció egy pozitív folyamat, de tudjuk azt is, hogy sok benne a nyílt végű kérdés. Ezért van szükségünk mindenkire, hiszen a megoldások bárkinél megfogalmazódhatnak. Mi 2018 áprilisában megnyitjuk ezt a témát - és megpróbálunk elkezdeni beszélgetni arról, hogy milyen emberi következményekkel számolhatunk. Csatlakozz hozzánk és vitassuk meg együtt, mondjuk ki a félelmeinket, tegyük fel a kérdéseket! Közös munkával biztosan messzebbre jutunk a megválaszolásban - és a folyamatban jobban megismerjük egymás gondolatait és véleményét is! / Many questions not asked yet, many suppositions unvoiced. We believe digitalization to be a positive process – but we also know that there are many open ended questions to it. That’s why we need everyone, for the answers could lie in anybody’s hands. In April 2018 we will start to openly discuss this topic in order to see more clearly, what kind of human consequences need to be accounted for. Join us and discuss these issues together - to get to know each other’s thoughts and opinions better! Together we will be able to go further for sure!