Azoknak, akik nem ismernek, bemutatkoznál röviden?
Technológiai nagyvállalat képviselőjeként fontosnak tartom a közvetlen környezet megértését, az egyes tevékenységek által generált hatások értelmezését. Több mint két évtizedes tapasztalatból tudom, hogy a megoldandó problémák egyre komplexebbek nem csupán annak következtében, hogy erősödött az igény a testreszabott és/vagy felhasználóbarát megoldások iránt, hanem a megnövekedett adatok kezelése, értelmezése miatt is. Az új irány, az autonóm rendszerek kiépítése az élet különböző területein pedig talán még izgalmasabb és persze egyúttal nagyobb felelősséget is jelent. A szektor hazai szereplőinek is fel kell nőniük ehhez a szerephez, tanulva az elmúlt 20 év tapasztalataiból.

Az open innovation - nyitott innováció - slágertéma a nemzetközi nagyvállalatoknál, röviden segítenél körbejárni, hogy mit takar ez a trend?

Onnan kezdeném, hogy az ICT szektor hatása a gazdasági életre egyre csak növekszik, ma már elképzelhetetlen olyan vállalati/intézményi innovációs tevékenység, amelyhez ne lenne valamilyen kapcsolódási pontja.
Egy átlagos vállalati környezetben is már nemcsak a kommunikációban (internet, csoportmunka támogató eszközök), illetve tranzakciók rögzítésében és az eredmények kiértékelésében kap szerepet, hanem pl. a hatékonysági elvárások teljesítésében is, különböző digitalizációs megoldások implementálásával. Itt már nincsenek tuti receptek, ezért aki ezen az úton elindul, az gyakorlatilag egy folyamat-innovációs pályára is kénytelen lépni.
Az iparági vezető cégek pedig egyre inkább alkalmazzák a mesterséges intelligencia funkciókat is az egyre növekvő adathalmazok értelmezéséhez, illetve az autonóm környezetek kiépítéséhez.

Mindezen ICT megoldások olyan innovációs munka eredményei, amelyek erre a célra kialakított fejlesztési környezetben születnek, ún. vállalati vagy kutatási-oktatási intézményi LAB-okban. Ezek eredetileg zárt környezetekként alakultak ki, de hamar világossá vált, hogy abban a formában csak ideig óráig tudnak eredményesen működni. Az ötletek elfogynak, a lendület is csökken, ezért egyre inkább teret kap a nyílt innováció gyakorlata, amely értelmében partnerek, szállítók vagy éppen kötetlen kutató-fejlesztők vannak bevonva egyes fejlesztési folyamatokban.

Milyen feltételei vannak a nagyvállalatok esetén annak, hogy valóban képesek legyenek értéket termelni a piaccal szorosabb együttműködésben?

A nyílt innovációs együttműködések új feltételeket is támasztottak. Kettőt mindenképpen kiemelnék. Az egyik a fejlesztési környezet szabályozottságának kérdése. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egységes fejlesztési keretrendszerek alkalmazása, a kész vagy félkész eredményekhez való távoli biztonságos hozzáférések megteremtése, illetve a különböző adatokhoz való szabályozott hozzáférések kialakítása, pl. ún. API gateway-ken keresztül. A másik feltételrendszer pedig egyértelműen az a jogi környezet, amelyben dolgoznak az érintett szereplők. Különös hangsúlyt kapnak a szerzői, illetve az üzleti hasznosítási jogok rendezése az előzetes megállapodásokban.

Mennyire realitás a hazai nagyvállalatok esetében a nyílt innováció szerinted? Látsz esetleg jó példákat?

Véleményem szerint ez nem csupán realitás kérdése, de az egyetlen járható út annak érdekében, hogy elkerüljék a versenyhátrányt. A kis piacokon, ilyen például Magyarország is, jóval nehezebb megfelelően képzett és tapasztalt erőforrásokat találni erre a feladatra, illetve hamarabb elérik a zárt rendszerekre jellemző „szaturációs pontot”. Ezért érdemes nyílt innovációs inkubátorokat létrehozni, egyfajta holdudvarokat, ahol a kiválasztott partnerek együtt tudnak működni egy cél érdekében. Leginkább a pénzügyi területen látok konkrét hazai példákat, egyes szereplők már ezt az utat követik pár éve, leginkább a PSD2 szabálykörnyezet történt változásokra adott válaszként. Más kérdés ezen inkubátorok hatékonysága, illetve ez lehetőségként adott minden, akár állami tulajdonú szereplők számára is pl. egyes adataikhoz való hozzáférésének megteremtése, ami már elég ösztönző lehet egyes innovatív szereplők számára a csatlakozáshoz.

Azok a cégek, akik szeretnének jobban fókuszálni erre, merre induljanak, mik az első lépések?

Ehhez első körben ki kell alakítaniuk azt a keretrendszer, amelyen keresztül biztonságosan tudják fogadni a külső fejlesztő vagy innovációs partnereket, illetve ki kell alakítaniuk azokat a csatornákat, amely lehetővé teszik egyes adataikhoz, illetve interfészeikhez való hozzáféréseket. Ebben a mi cégünk nemcsak technológiát, de best practice jellegű tanácsadást is tud biztosítani.