Viewing entries tagged
Közösségi média

Dávid Ferenc [Biopolitikai szakértő / Kék Pont Alapítvány, Tilos Rádió]

Dávid Ferenc [Biopolitikai szakértő / Kék Pont Alapítvány, Tilos Rádió]

Alternatív digitális világok

Az előadás során megismerjük a digitális forradalom eddig kevésbé látott színtereit és szereplőit. A prezentáció segítségével feltárul a közösségi média tömegeket elérő, ugyanakkor digitális spontaneitásra épülő rejtett dimenziója, valamint bemutatásra kerülnek azok a kortárs média vállalkozások, amelyek a közösségi média eszközrendszerét tudatosan használva újra konstruálják az adott csoport vagy közösség médiareprezentációját.

Mivel állunk szemben? Kerekasztal-beszélgetés Mérő Lászlóval, Dávid Ferenccel és Kánai Andrással


Alternative Digital Worlds

During the talk we will meet some lesser known scenes and actors of the digital revolution. The presentation opens up the hidden dimension of mass social media, built on digital spontaneity - also casting light on those contemporary media ventures that reconstruct the media representation of a given group or community, consciously using the toolset of social media.