Viewing entries tagged
AI

Nagy Szabolcs [CEO / Turbine.AI]

Nagy Szabolcs [CEO / Turbine.AI]

Modellezni, megérteni, megállítani - mesterséges intelligenciával a rák ellen

Miért olyan nehéz hatásos gyógyszereket találni a rákra? Miért ennyire drága a gyógyszertfejlesztés?

A rákos sejtek folyamatosan szaporodnak, változnak és alkalmazkodnak a környezetükhöz, így ellenállóvá tudnak válni a legtöbb kezelésre.

A Turbine csapata egy saját fejlesztésű sejtmodellel és mesterséges intelligenciával támogatja a rák biológiájának mélyebb megértését, hogy minél hatásosabb gyógyszerek juthassanak el a betegekhez.

Nagy Szabolccsal készített interjúnkat itt olvashatod!


Modelling, understanding & tackling cancer with AI

Why is cancer so hard to cure? Why do most drugs fail in trial?

Tumor cells constantly divide and mutate, evolving to fit their environments and resist all treatment.

At Turbine we have developed a cell model that simulates the behavior of human cells and their response to therapies.

With AI-guided experiments we can provide a deeper understanding of cancer biology and help researchers find the most effective cancer treatments.

Read our interview with Szabolcs Nagy here!

Dr. Pintér Róbert [Head of Consumer Research / eNET Internetkutató Kft.]

Dr. Pintér Róbert [Head of Consumer Research / eNET Internetkutató Kft.]

Elveszik a gépek a munkánkat? Valós veszély vagy hype?

A robotok és az algoritmusok nem csupán a jövőt jelentik, már velünk élnek. Az agrár-, ipari- és információs forradalom után a mesterséges intelligencia (MI) forradalma egy új civilizációs hullámot indít el, ami megváltoztatja, ahogyan együtt élünk, termelünk, fogyasztunk… A korábbi korszakváltások egyik fő jellemzője az volt, hogy a megelőző korszakok fő tevékenységét hobbivá változtatta (futás, kertészkedés, barkácsolás stb.). Vajon ugyanez a sors vár a munkára is? Minden, ami algoritmizálható, kiváltható gépekkel és szoftverekkel. Ugyanakkor mégse gondoljunk erre a folyamatra, mint a gépekkel való harcra. Inkább szövetkezzünk velük és a kentaur-modellnek megfelelően ötvözzük tehetségeinket. De vajon hogyan lehet jól felkészülni erre a jövőre?

Dr. Pintér Róberttel készített interjúnkat itt olvashatod!


Will Robots Take Our Jobs? Real Danger or Hype?

Robots and algorithms are not just the future, they are already with us. After the agrarian, industrial and information revolution, the revolution of Artificial Intelligence (AI) launches a new civilization wave that changes how we live, produce and consume... One of the main features of earlier epochal changes was that the main activities of the preceding era turn to be hobbies of the coming one (running, gardening, DIY, etc.). Is the same fate waiting for our jobs? In any human activities that can be algorithmized humans are replaceable with machines and software. However, let's not think about this process as fighting machines. We need rather cooperate with them and combine our talents (i.e. the Centaur-model). But how can you prepare yourself for this kind of future?

Read our interview with Robert Pinter Dr.!

Takács Árpád [Outreach Scientist / AImotive]

Takács Árpád [Outreach Scientist / AImotive]

Mit ad nekünk az önvezető autózás?

Az önvezető autózás fogalma ma már minden technológiai portálon megjelenik. Hamarosan elsőkézből élvezhetjük majd jótékony hatásait, de vajon fel vagyunk-e készülve rá? Az előadásban az önvezető autózás szükségességéről, kihívásairól és közvetlen hatásairól lesz szó életünkre.

Keynote előadása mellett Árpád részt vesz még az alábbi kerekasztalokban:
Stand Up Panel - Akvizíció (ZÖLD terem)
Kerekasztal beszélgetés - A jelenkor robotjai (SÁRGA terem)

Takács Árpáddal készített interjúnkat itt olvashatod!


What does self-driving really provide us?

Self-driving technology has become a keyword of technology portals in the past few years. Soon humanity will enjoy its delight, but are we really prepared for using it? The presentation will elaborate on the needs and challenges of self-driving, and its direct effects on our lives.

Beside his keynote, Arpad will yet participate in the following panel discussions: :
Stand Up Panel - Akvisition (GREEN room)
Panel Discussion - Robots of Today (YELLOW room)

Read our interview with Arpad Takacs!

Farkas Bálint [Technical Evangelist / Microsoft]

Farkas Bálint [Technical Evangelist / Microsoft]

Egymillió év egy óra alatt - a kvantumszámítógép hajnala

Olyan forradalom készülődik, ami alapjaiban formálja majd át az ipari civilizációt. A kvantumszámítógép ígérete, hogy órák alatt végez el olyan számításokat, melyek hagyományos eszközökkel évmilliókig tartanának. Ma megoldhatatlan egészségügyi, energetikai, klímakutatási, anyagtudományi stb. problémák válnak majd egy csapásra könnyűvé. Ennek az elképesztő erőnek az árnyoldala, hogy a kvantumszámítógépnek még a működési elvét sem egyszerű megérteni. Egy géphez hozzájutni, majd fejleszteni rá pedig még nagyobb kihívásnak ígérkezik. A Microsoft azon dolgozik, hogy a gép és a használatához szükséges tudás is minél szélesebb réteg számára hozzáférhető legyen majd. Előadásomban ennek a komplex témának a közérthető bemutatására teszek kísérletet.

Farkas Bálinttal készített interjúnkat itt olvashatod!


A Million Years in an Hour - The Dawn of Quantum Computing

A revolution is coming that will fundamentally transform industrial civilization. Computations that would take millions of years for traditional devices will be performed in hours by quantum computers. Intractable problems in medical research, climate research, materials science etc. will suddenly become easy overnight. The downside of this enormous power is that it is tough to grasp even the working principles of a quantum computer. Getting access to a machine, and developing software for it is shaping up to be an even greater challenge. Microsoft is working on making such a device and the knowledge needed to use it available as widely as possible. In my presentation, I will attempt to provide an accessible overview of this complex topic.

Read our interview with Balint Farkas here!

Nyíri József [Managing Partner / BNL Growth Partners]

Nyíri József [Managing Partner / BNL Growth Partners]

Mesterséges intelligencia a pénzügyi szolgáltatásokban

Hogyan tudja a mesterséges intelligencia jobbá és hatékonyabbá tenni a pénzügyi szolgáltatásokat? Hogyan használják bankok és fintech-ek?


AI in financial services

How is AI helps to create better, meaningful financial services? How banks and fintech companies are using it?

Szabados Levente [Képzésvezető - Szenior tanácsadó / KÜRT Akadémia - Budapest.AI]

Szabados Levente [Képzésvezető - Szenior tanácsadó / KÜRT Akadémia - Budapest.AI]

Jönnek a gépek, és elveszik a munkámat?

Vajon holnap lesz még munkám, vagy már mindent a gépek végeznek majd? Vajon aggódhatok az állásom miatt? Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre érdemben válaszolni tudjunk néhány példán keresztül bele kell tekintenünk nem csak abba, hogy hol működik, de abba is, hogy milyen esetekben nem működik jól egy AI megoldás? Ezek alapján már el tudjuk gondolni az emberi folyamatok és gépi rendszerek viszonyát a jövő üzleti életében.


Are they coming for my job?

Will I have a job? Should I be concerned that the robots will take over? To understand these questions in depth, we have to look into examples not just about where AI soutions work, but where they fail to deliver. Based on these we can better judge how the human processses and AI solutions can work together in the future of business.

Szendrei Irina [Talent & Community Ambassador / MP Solutions]

Szendrei Irina [Talent & Community Ambassador / MP Solutions]

"Human" Recruitment

Az előadás témája a toborzás és a HR területek automatizálása, annak korlátai és az ember szerepe a folyamatokban. Vajon lehetséges-e hogy a toborzás vagy a munkavállalói életciklus nagyobb részét helyettünk gépek csinálják a jövőben? Megbízhatóak és célravezetőek-e az eredmények az emberi erőforrásokkal szemben? Mennyit számít egy gép által végrehajtott folyamatban a szubjektív megítélés vagy hogyan tehetjük lehetővé, hogy ne tűnjön el? Sorra veszünk néhány külföldi fejlesztést, amelyekkel a technika betört a piacra, hasznosságukat és folyamatban való elhelyezhetőségüket vizsgáljuk.

Szendrei Irinával készített interjúnkat itt olvashatod!


"Human" Recruitment

The topic of the presentation is the AI tools and automatization in the HR and recruitment areas, the limits of these applications and the role of the human touch. Is it possible for algorythms to take the place of humans in the employee lifecycle and recruitment processes? Are the results of the algorythms and AI tools more reliable and useful in these processes than the results of human recruiters? Is it possible to take the subjective aspects into consideration when programming the algorythms? We are looking at several tools on the market, that are meant to speed up and make HR and recruitment processes easier, we will be looking at their use and their position in the process.


Read our interview with Irina Szendrei here!

Szöllősi Dániel [Founder, CEO / Picturio]

Szöllősi Dániel [Founder, CEO / Picturio]

Kép alapú keresés az e-kereskedelemben

Vizuális hasonlóság alapú keresés és ajánlórendszer webshopokban, 2018-as eCommerce trendek.

Pivotálás avagy mit lehet tenni, ha az eredeti ötlet nem működik?

Mi a teendő, ha az eredeti ötlet nem működik? Váltani kell, de időben. A pivot jó dolog! :) Saját pivot tapasztalatok, lessons learnt.

Stratégiaalkotás nehézségei: B2B vagy B2C

A Stratégiaalkotás nehézségei: B2B vagy B2C panelbeszélgetés keretében két startuppal beszélgetünk a B2B és B2C üzleti modellek mellet és ellen szóló érvekről. Választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint hogy kell-e választani a két stratégia közül, melyik működik jobban vagy lehet-e váltani egy bizonyos idő elteltével.

Résztvevők:
- Fodor Papp Gábor [Family Finances]
- Szöllősi Dániel [Picturio]


Photo based search in ecommerce

Photo based search and visual recommendation in webshops, eCommerce trends 2018

Making a pivot or what can you do if the original idea does not work out?

What shall we do if it does not work out? Change the way, but do it on time. Making a pivot is a good thing! :) Own pivot experience, lessons learnt.

B2B or B2C? - an important strategic decision

Presenters:
- Gabor Fodor Papp [Family Finances]
- Daniel Szollosi [Picturio]