A változás természete és a természetünk változása. Reziliencia, alkalmazkodókészség és személyes stratégiák a bizonytalanság korában.

A tanult tudás élettartamát egy évtizeddel ezelőtt még közel 30 évre prognosztizálták, mára ez a szám 5 évre csökkent. Ez azt jelenti, hogy amit ma megtanulunk, 5 év múlva elavult tudás lesz. A világ, ahogy ma ismerjük, 5 év múlva már nem létezik és nekünk újra és újra fel kell nőnünk a változással járó kihívásokhoz. A kérdés az, hogy létezik-e nyerő stratégia az alkalmazkodó képességünk fejlesztésére? Mik azok a módszerek, amelyek segítenek a felszínen tartani magunkat? Képesek vagyunk-e folyamatosan megújulni? Hogyan tudunk egyensúlyban maradni ekkora lépéslényszer alatt? Az előadásomban ezekre a kérdésekre igyekszem választ adni.


The nature of change and the change of our nature. Resilience, adaptivity and personal strategies in the age of uncertainty.

The half-life of learned skills was 30 years about a decade ago, by now it’s only 5 years. What we learn today will be obsolete in 5 years. The world as we know it will be fundamentally different by then and we must live up to the challenges brought about by the radical pace of change. The burning question is whether there is a winning strategy to develop resilience and adaptivity? What are the means that help us stay on top of the age of uncertainty? Are we able to re-invent ourselves? Is there a way to maintain our balance? The talk will answer some of these exciting questions.