A felelős kutatás és innováció (RRI) elgondolása olyan környezetben látott napvilágot, amelyben az inklúzív, az érintettek részvételén alapuló, rugalmas és reflexív kormányzás paradigmáját – alternatívák hiányában – kiemelt népszerűség övezte különösen a döntéshozók körében. Úgy gondolták, hogy a nagy társadalmi és gazdasági kihívásokra adandó lehetséges, technológiai megoldásokra is épülő válaszokat egy ilyen, a különféle társadalmi és egyéni érdekeket, igényeket, értékeket, érzéseket stb. kezelni képes kormányzási rendszer keretében kell kidolgozni. Az RRI gyakorlati megvalósítása azonban vegyes, a technológiai szektortól vagy éppen a beavatkozás szintétől függő eredményekkel járt, amelyek fényében fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy helyes úton járunk-e kutatás és innováció kormányzásában.