Prószéky Gábortól nem idegenek az olyan innovációk, amelyek a humán és műszaki területek, vagy pedig különböző üzleti és akadémiai tevékenységek metszetén emelkednek ki. Különleges társadalmi hatás rejlik ezekben az ágazatok közti együttműködésekben. Előadásából kiderül, hogy napjaink nyelvtechnológiai módszerei hogyan tudják explicitté tenni a mai informatika által elérhetővé tett őrületes szövegmennyiségben megbúvó, de abból hatékonyan kibányászható nyelvi és világismereti tudást. Ennek az újonnan létrejövő (és korábban elképzelhetetlennek tűnő) ismerettömegnek a segítségével lehetővé válik további, még intelligensebb eszközök hatékony építése.