2011-ben került sor Győrött, több neves egyetem és kutatóintézet bevonásával a Szent László-herma és a Lovagkirály koponyaereklyéjének modern interdiszciplináris vizsgálatsorozatára, társadalmi munkában. A hagyományosan antropológiai, morfológiai témát kibővítettük a 21. század nyújtotta digitális módszertani eljárásokkal. Így került sor a világon elsőként 4D anatómiai szkennelésre, amit magyar kutatók fejlesztettek ki, sor került mérnökök bevonásával 3D digitalizációs mérővizsgálatokra, és fotogrammetriára. A koponya külső és belső szerkezeti vizsgálataihoz multislice CT-t és volumentomográfiát alkalmaztunk, valamint nano CT-t is igénybe vettük a fogvizsgálathoz. A CT-adatokból PolyJet eljárással készült el a koponya pontos 3D másolata, nyomtatással, amely lehetőséget biztosított a különböző arcrekonstrukciók elkészítésére (plasztikus, grafikus, számítógépes). A digitális technikának köszönhetően a hiányzó állkapocs rekonstrukcióit is elkészíthettük, kétféle módszertannal.