A csillagászat forradalmi változásokon megy keresztül a Big Data megközelítés széles körű elterjedésének köszönhetően. A technikai fejlődés eredményeként teljesen átalakult a kutatómunka, úgy céljaiban, mint módszereiben. Kiss László bemutatja a csillagászati megfigyelések teljes digitalizálódásának hatásait, illetve betekintést ad a jelenleg működő, illetve a közeljövőben induló égboltfelmérő progamokba, amelyek tulajdonképpen a földajzi felfedezéseknek egy újabb korszakát hozzák el a Világegyetem térbeli szerkezetének pontos feltérképezésével.