Digitális detox kerekasztal

A kerekasztal témája a technológia és a figyelem, fókusz köré szerveződik. Szeretnénk a felhasználók figyelméért folytatott harc különböző oldalait, felelőseit megjeleníteni, ezzel egyidejűleg olyan embereket megszólaltatni, akik különböző szemszögekből látnak rá a technológia felhasználására, a digitális eszközökkel és tartalmakkal való bánásmódra. A meghívottak között szerepel mindfulness-szakértő, pszichológus, a felhasználói élményt alakító designer és social media marketing szakember is, akik a digitális eszközökben rejlő lehetőségekre és az innováció jó irányaira is kitérnek majd.